Descripció: 

La cua de cavall és una planta medicinal amb acció diurètica suau de manera que redueix la retenció de líquids. A més, té efecte hemostàtic i remineralitzant degut a l'alta concentració de sil·lici que conté. 

Recordar que la peculiaritat del laboratori Neo és la formulació en càpsules plenes de microgrànuls. Els microgrànuls són esferes molt petites que contenen els extractes de les plantes medicinals. Gràcies a aquesta formulació el principi actiu s'allibera de manera controlada, de manera que disminueix el número de preses al dia. 

Categoria: 
Marca: